Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Niska świadomość powikłań cukrzycy
Federacja PZ, 2017-06-21 18:05:10

Do 23 czerwca b.r. potrwa wystawa w Sejmie RP pt. „Rzucamy wyzwanie cukrzycy. Walczymy o dłuższe życie z cukrzycą” , zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Patronat nad ekspozycją objęli: Marszałek Sejmu RP, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Otwarcie wystawy (20 czerwca) było okazją do zaprezentowania wyników sondażu, przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dłuższe Życie z Cukrzycą”. Wynika z niego, jak niska jest świadomość na temat powikłań cukrzycy - zaledwie 5 proc.chorych wie, że należą do nich zawał serca i udar mózgu, podczas gdy właśnie przyczyną dwóch trzecich zgonów chorych na cukrzycę na świecie są choroby układu sercowo-naczyniowego.

W badaniu wzięło udział 604 pacjentów z cukrzycą typu 2. U 35 proc. z nich choroba została zdiagnozowana przypadkowo podczas rutynowych badań.
U jednej czwartej badanych cukrzycę zdiagnozował lekarz rodzinny, a zbyt często choroba była wykrywana dopiero na oddziale kardiologicznym, gdy powikłania były zaawansowane.
W Polsce na cukrzycę cierpi około 3 mln osób, z czego 80 proc. to pacjenci z cukrzycą typu 2. Ponad 5 mln Polaków ma zdiagnozowany stan przedcukrzycowy.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska podkreślała podczas otwarcia wystawy, że co druga osoba chora na cukrzycę umiera przed 60. rokiem życia, a główną przyczyną ich zgonów są choroby sercowo-naczyniowe. Najczęstsze powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy to nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz zawał mięśnia sercowego. Eksperci są zgodni: metody kontroli cukrzycy są coraz bardziej skuteczne, ale chorobę trzeba jak najwcześniej wykryć.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT