Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Stanowisko FPZ w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich
Biuro Federacji PZ, 2018-01-31 11:49:35

STANOWISKO
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie
w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich


Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, zrzesza ponad 2 500 świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu całego kraju, pracujący w jej strukturach lekarze wystawiają każdego dnia dziesiątki tysięcy zwolnień lekarskich, będąc żywotnie zainteresowani stanem ustawodawstwa w tym zakresie.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce. Nasza konstruktywna propozycja obejmuje:

1. Zniesienie obowiązkowego wprowadzenia zwolnień elektronicznych od 01.07.2018 r.

2. Wprowadzenie fakultatywności posługiwania się zwolnieniami elektronicznymi, jako systemem równoległym do obowiązującego obecnie (zwolnienia „papierowe”).


Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje uwzględnienie takich zmian prawnych, które pozwolą lekarzom nie mającym skomputeryzowanych przychodni na wystawianie zwolnień w dotychczasowej formie.

Proponujemy, by e-zwolnienia były dostępne powszechnie, ale nie jako forma obligatoryjna, lecz jako fakultatywna, funkcjonująca równolegle do obecnej. W efekcie, w miarę upływu czasu, dopracowania sposobu działania systemów informatycznych, po wyeliminowaniu wszelkich błędów i niedogodności, sami lekarze będą chętnie przechodzić na nowy system widząc w nim wymierne korzyści.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje więc wprowadzenie od 1 lipca 2018 r elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT