Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Elektroniczne recepty coraz bliżej
Biuro Federacji, 2018-03-06 15:07:09

Według przyjętej przez sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, od stycznia 2020 r. lekarze będą mogli wystawiać recepty tylko w formie elektronicznej. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego, tak rewolucyjna zmiana wprowadzana jest zbyt szybko.
- Potrzeba więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów – uważa Tomasz Zieliński, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. – Według naszych szacunków, blisko połowa gabinetów nie ma dostępu do odpowiedniego oprogramowania. Takie rozwiązanie może też być trudne do przyjęcia dla wielu pacjentów, przede wszystkich osób starszych, które mogą sobie z tym nie poradzić. Porozumienie Zielonogórskie jest zdania, że wystawianie e-recept powinno w pierwszej fazie być fakultatywne, a nie obowiązkowe. Powinno się także poczekać na wyniki pilotażu, który w połowie lutego ruszył w Siedlcach i Skierniewicach. Ministerstwo Zdrowia informuje, że pierwsze recepty elektroniczne w tych miastach mają być wystawiane od maja b.r. Według Porozumienia Zielonogórskiego rzetelna ocena tego pilotażu pozwoli zdiagnozować słabe strony nowego prawa i je wyeliminować, zanim obowiązek wejdzie w życie. Według resortu zdrowia elektroniczne recepty ograniczą liczbę wizyt u lekarzy, a przez to skrócą kolejki. Jednocześnie nowe przepisy przewidują, że bez badania pacjenta lekarzowi wolno będzie wystawić jedynie receptę niezbędną do kontynuacji leczenia. Ustawa wprowadza możliwość badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Problem w tym, że przy obecnym poziomie informatyzacji będzie to dostępne w bardzo ograniczonym zakresie.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT