TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Porozumienie Zielonogórskie na I Kongresie Zdrowia Pracodawców RP
Federacja PZ, 2016-09-29 15:27:53

„Zdrowy obywatel, zdrowa Polska” - to motto rozpoczynającego się 29 września w Warszawie I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, którego współorganizatorem jest Porozumienie Zielonogórskie. Podczas dwudniowej konferencji eksperci z zakresu medycyny, ekonomii i administracji publicznej dyskutują o najważniejszych wyzwaniach stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce. Postulaty zmian, wypracowane w czasie paneli, zostaną przedstawione decydentom w formie księgi rekomendacji. Zdaniem Pracodawców RP konieczne są pilne zmiany w podejściu do ochrony zdrowia, dzięki którym inwestycja w zdrowie obywateli długofalowo wpłynie na rozwój gospodarczy Polski.
Wśród panelistów kongresu nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego. „Paradygmat odwrócenia piramidy świadczeń” - to tytuł panelu prowadzonego wspólnie przez Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę i prezesa PZ Jacka Krajewskiego. W panelu uczestniczyli wiceprezes PZ Marek Twardowski oraz ekspert PZ Marek Sobolewski. Dyskutowano o tym, że w Polsce prawie połowę kosztów przeznaczonych na zdrowie alokujemy w lecznictwie zamkniętym, opierając system na najdroższym modelu leczenia, bardzo często nadal w trybie pełnej hospitalizacji. Tymczasem fundamentem piramidy świadczeń powinna być podstawowa opieka zdrowotna i potrzeba zdecydowanych działań, aby znów tworzyła podstawę systemu.
Jednym z moderatorów panelu „Obywatel świadom zdrowia i państwo świadome zdrowia publicznego”, poświęconego programom profilaktycznym realizowanym w POZ była Joanna Zabielska-Cieciuch.


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT