TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Eksperci PZ współautorami Księgi Rekomendacji Pracodawców RP
Federacja PZ, 2016-10-07 10:08:27

Podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP naukowcy, lekarze, ekonomiści i pracodawcy przekazali na ręce ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła Księgę Rekomendacji. Księga jest efektem wielomiesięcznej pracy 120 ekspertów i zawiera ponad 80 propozycji rozwiązań, które mogą pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Współautorami rekomendacji dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej są eksperci Porozumienia Zielonogórskiego. Panel, podczas którego dyskutowano na temat tego obszaru, prowadził prezes PZ Jacek Krajewski (wspólnie z Małgorzatą Gałązką-Sobotką), a jako eksperci brali w nim udział wiceprezes PZ Marek Twardowski i Marek Sobolewski.
- Księga Rekomendacji dotyczy 17 obszarów, ujmując wszystkie elementy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. - Postulaty związane z podstawową opieką zdrowotną ujęliśmy w 7 punktach, a dotyczą one trzech grup problemów. Pierwszy wiąże się ze strukturą POZ, w tym kształceniem kadr, by były jak najlepiej przygotowane do proponowanych zmian. I tu uznaliśmy m.in., że optymalnym modelem jest POZ bazująca na lekarzach rodzinnych, a więc należy stawiać na tę specjalizację. Kolejne grupy postulatów odnoszą się do sfery procesu zmian oraz ich efektu, ocenianego z punktu widzenia poprawy dostępności, jakości świadczeń oraz satysfakcji pacjentów.

Według Księgi Rekomendacji jednym z najważniejszych elementów, który wymaga zmian jest organizacja służby zdrowia oraz sprawne zarządzanie. Uczestnicy Kongresu uznali za konieczne m.in. zwiększenie publicznych wydatków na ochronę zdrowia do minimum 6 proc. PKB, urealnienie wycen procedur medycznych oraz dodatkowe nakłady na profilaktykę i edukację do poziomu średniej OECD.


Załączniki:
- ksiega_rekomendacji.pdf
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT