TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
II Kongres Wyzwań Zdrowotnych
Biuro Federacji PZ, 2017-02-16 09:55:00

Od 9 do 11 marca 2017 r. w Katowicach odbędzie się druga edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017). Podczas pierwszych dwóch dni zaplanowano 50 sesji panelowych, debat i prezentacji z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

Nowością tegorocznego Kongresu będzie cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów w wybranych dziedzinach medycyny dla lekarzy POZ. Wykłady dotyczyć będą m.in. rozpoznawania chorób i dalszego prowadzenia pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.







Program zajęć:

10 marca 2017 r., godz. 11.30-13.00:
• Diabetologia
• Geriatria
• Okulistyka

10 marca 2017 r., godz. 13.45-15.15
• Onkologia
• Ortopedia
• Choroby płuc

Miejscem II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Twa już rejestracja na Kongres:
http://www.hccongress.pl/2017/pl/rejestracja,163.html

Na obszerny program HCC 2017 składa się pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Zaplanowano m.in. kilkanaście sesji dotyczących wybranych dziedzin medycyny - przygotowanych przez wybitnych specjalistów tworzących Radę Naukową HCC 2017.

- Marzec 2017 r. to bardzo dobry czas na dyskusję o roli i miejscu lekarzy rodzinnych w opiece koordynowanej. Znamy już kształt projektu Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która ma wejść w życie 1 lipca 2017 r. - podkreśla Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, biorący udział w pracach Rady Naukowej HCC 2017.

Przypomina, że Bank Światowy przygotował trzy modele opieki koordynowanej, określające m.in. zasady relacji między lekarzem POZ, specjalistą a szpitalem.

- Powinniśmy też przywołać doświadczenia innych krajów we wdrażaniu opieki koordynowanej nad pacjentem. W tym kontekście musimy rozmawiać o tym, jak ma wyglądać przepływ wiedzy między klinicystami a lekarzami podstawowej opieki. Czy np. lekarze rodzinni mają się kierować wyłącznie wytycznymi towarzystw naukowych w poszczególnych dyscyplinach, czy będą tworzone specjalne procedury dla POZ - powiedział prezes Krajewski podczas posiedzenia Rady Naukowej HCC 2017.

W trakcie kongresowych sesji nie zbraknie tematów rzadko poruszanych podczas dużych kongresów medycznych, takich jak między innymi: transkulturowość w medycynie, pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim, życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym.

- Kongres Wyzwań Zdrowotnych przygotowujemy z myślą o wszystkich środowiskach, których aktywność przyczynia się do poprawy stanu zdrowa społeczeństwa - nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale też w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych oraz całej gospodarki - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydawca m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych stwarza wyjątkową okazję do interdyscyplinarnych debat, między innymi z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, polityków, menedżerów zarządzających placówkami medycznymi, pacjentów, prawników, ekspertów rynku medycznego, dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia.

Więcej o Kongresie i szczegółowy program:
http://www.hccongress.pl/pl/




ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT