80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem 80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem
W sprawie ustawy o POZ przyspieszenie niewskazane
Federacja PZ, 2017-02-11 01:11:48

Porozumienie Zielonogórskie jest niezaniepokojone trybem i tempem prac legislacyjnych związanych z wprowadzaniem sieci szpitali. Czy tak samo będzie procedowany projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej?

Obserwujemy ostatnio wyraźne przyspieszenie prac legislacyjny nad siecią szpitali - mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. - Projekt jest kontrowersyjny, budzi liczne wątpliwości różnych środowisk. Szybka ścieżka w tym wypadku oznacza nieuwzględnienie ich opinii. Mamy obawy, czy tak samo nie będzie z ustawą o POZ - tak ważną dla reformy systemu i tak długo oczekiwaną m.in. przez Porozumienie Zielonogórskie.

Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło Ministerstwu Zdrowia szereg uwag do projektu - zarówno natury ogólnej, jak i dotyczących szczegółowych rozwiązań. Prezes Jacek Krajewski liczy na to, że mimo wszystko resort nieco „zwolni”, szerokie konsultacje nie okażą się fikcją, a uwagi środowiska będą uwzględniane.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT