TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Fizjoterapia ambulatoryjna do zmiany
, 2017-04-06 10:53:41

Porozumienie Zielonogórskie interweniowało u ministra zdrowia w sprawie wątpliwości w interpretacji zasad kontraktowania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Jest zapowiedź zmian przepisów. Mazowiecki oddział NFZ w komunikacie o odwołaniu konkursów na fizjoterapię ambulatoryjną (ogłoszonych 20 marca!) powołuje się na informację ministra zdrowia „o potrzebie nowelizacji rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń, a w szczególności wymaganego personelu medycznego”.
-Rozporządzenie dotyczące tej kwestii obowiązuje od kilku lat i dotychczas nie sprawiało problemów interpretacyjnych - wyjaśnia Katarzyna Sadurska, wiceprezes mazowieckiego Porozumienia Zielonogórskiego. - Brak specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej II stopnia, który może realizować świadczenie „wizyta fizjoterapeutyczna” dotąd nie dyskwalifikował składanych ofert. Skutkował tylko obniżeniem punktacji. W niektórych oddziałach NFZ mieniło się to podczas tegorocznych konkursów i zrobił się problem. Brak specjalisty w ofercie skutkował jej odrzuceniem, jako niespełniającej wymogów formalnych. Tymczasem specjalistów, o których mowa w rozporządzeniu, jest niewielu, na pewno za mało w stosunku do potrzeb.
Zwracając się do ministra zdrowia o pilną interwencję w tej sprawie, prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zaproponował dwa rozwiązania: wydanie NFZ interpretacji kwestionowanych zapisów rozporządzenia, utrzymujących dotychczasową praktykę - lub odwołanie konkursów i podpisanie ze świadczeniodawcami aneksów przedłużających czas trwania umów do czasu zmiany przepisów lub wdrożenia jednolitej interpretacji we wszystkich oddziałach NFZ.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT