TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Spotkanie Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
Biuro Federacji PZ, 2017-04-27 09:54:01

Kontrowersje związane z projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
planowane wdrożenie pilotażu opieki koordynowanej, e-zwolnienia - to tylko niektóre z gorących tematów, poruszanych podczas spotkania Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, które odbyło się w miniony weekend na Kaszubach. W spotkaniu wziął udział prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski, a także dyrektor pomorskiego oddziału NFZ. Uczestnicy wysłuchali też wykładu prof. Krzysztofa Narkiewicza na temat nadciśnienia tętniczego w kontekście praktyki lekarza POZ.
- W trakcie wystąpienia dyrektora POW NFZ uzyskaliśmy ważne informacje dotyczące m.in. planowanych zasad aneksowania umów w AOS od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 r. - relacjonuje Andrzej Zapaśnik z PZPOZ. - Rozmawialiśmy też o prowadzonych w NFZ pracach nad wdrożeniem pilotażu opieki koordynowanej w modelu POZ+. Ze swojej strony przekazaliśmy dyrekcji naszego oddziału listę przychodni wstępnie zainteresowanych ewentualnym udziałem w pilotażu.
Zainteresowanie uczestników wzbudziły prezentacje prezesa i wiceprezesa Porozumienia Zielonogórskiego.  
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT