TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Co ma NFZ do kart zgonów?
Federacja PZ, 2017-05-01 22:56:34

"NFZ przypomina, że lekarze leczący pacjentów, w tym także lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, mają obowiązek wystawiania na ich rzecz wszelkich dokumentów związanych z realizowanym procesem leczenia. Dotyczy to także kart zgonu” - taki komunikat pojawił się w marcu b.r. na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ.

Dlaczego fundusz publikuje taki komunikat, skoro wystawienie karty zgonu nie jest świadczeniem związanym z realizowanym procesem leczenia? Czy to oznacza, że ta procedura została włączona do umów jako świadczenie gwarantowane i finansowane przez NFZ? O wyjaśnienie tej sprawy do miejscowego oddziału NFZ zwrócił się Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia. Prezes PZPOZ zapytał także, czy - jeżeli stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu nie jest jednak świadczeniem gwarantowanym i finansowanym przez NFZ, to czy powyższy komunikat oznacza, że NFZ wyraża zgodę na opuszczenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego miejsca pracy w godzinach, kiedy jest zobowiązany udzielać świadczeń zgodnie z umową zawartą z NFZ, aby podjąć czynności nieobjęte umową.

Z odpowiedzi oddziału wynika, że nic się nie zmieniło, a chodzi tylko o przypomnienie obowiązujących przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 1961 r., wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, udzielającego świadczeń lekarskich pacjentowi na 30 dni przed zgonem - czyli także lekarza rodzinnego w godzinach pracy. W odpowiedzi podkreślono także, że przepisy w tej sprawie wymagają uaktualnienia.

Zmian przestarzałych przepisów jak nie było, tak nie ma, a tymczasem lekarze odmawiający tych czynności (w sytuacjach, gdy nie są one ich obowiązkiem), nękani są skargami pacjentów i kontrolami urzędów. Wątpliwości prawne budzi także fakt przekazywania między instytucjami informacji o tym, w jakiej przychodni zmarły za życia złożył deklarację wyboru lekarza POZ. Czy nie jest to łamaniem przepisów o ochronie danych osobowych? Może czas, by sprawą zajął się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT