KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Żłobki nie mają prawa żądać zaświadczeń lekarskich
Federacja PZ, 2017-09-08 18:50:43

Przed przyjęciem do placówki edukacyjnej dla najmłodszych dzieci domaga się od rodziców zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego zapewniają: takie zaświadczenia nie tylko nie są konieczne, ale żądanie tych dokumentów nie ma żadnej podstawy prawnej.

Dyrektorzy placówek powołują się w takich wypadkach na zapisy swoich statutów.

- Statut żłobków jest wewnętrznym dokumentem tych instytucji i w żaden sposób nie wpływa na zobowiązania podmiotów zewnętrznych – wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg. - Dlatego też placówka nie ma prawa odesłać po zaświadczenie, wymagane na podstawie swojego statutu, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze POZ działają w ramach umowy z NFZ i realizują jej zapisy, a świadczenia, które przysługują pacjentowi w ramach świadczeń POZ, określa Ustawa i rozporządzenia. Nie ma w nich zaświadczeń do żłobków, stąd nie są one finansowane ze środków publicznych. 

Rodzice nagminnie spotykają się także z żądaniem zaświadczenia lekarskiego w przypadku, gdy dziecko wraca do placówki po chorobie. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego uważa, że taki wymóg jest wręcz szkodliwy dla dzieci, narażanych na niepotrzebną wizytę w przychodni.

- Rodzice powinni zawalczyć o usunięcie takiego wymogu – dodaje Joanna Szeląg. – Jeśli dyrekcja placówki uważa, że lekarz powinien zbadać dziecko przed przyjęciem oraz po każdej chorobie, powinna podpisać umowę z lekarzem, który będzie te dzieci badał, czy to w momencie rozpoczęcia pobytu w żłobku lub przedszkolu, czy też codziennie.

W ocenie eksperta Porozumienia Zielonogórskiego najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykreślenie podobnych zapisów ze statutu placówek, skoro nie dysponują one lekarzami, z którymi współpracują, nie dysponują środkami na taką usługę, a zaświadczenia takie nie wnoszą nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. 
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT