Nowa informacja ANEKSY DO UMÓW - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Nowa infromacja ANEKSY DO UMÓW - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Nowa infromacja ANEKSY DO UMÓW - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Bezpłatne seminarium "Model rehabilitacji kompleksowej"
Federacja PZ, 2018-08-21 16:45:53

Co roku około 900 tys. osób otrzymuje renty z tytułu niezdolności do pracy, około 280 tys. – renty socjalne, ponad 80 tys. – świadczenia rehabilitacyjne, a blisko 90 tys. poddawanych jest rehabilitacji leczniczej (świadczenia ZUS).

Dodatkowo KRUS wypłaca renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 213 tys. osób, a biura emerytalno-rentowe MON i MSWiA renty inwalidzkie około 30 tys. osób. Oznacza to wykluczenie (okresowe, długotrwałe) z rynku pracy ponad 1,6 mln. osób. Znaczna część tych osób mogłaby z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy pod warunkiem zapewnienia im w odpowiednim czasie dostępu do kompleksowej rehabilitacji.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym realizuje począwszy od 1 stycznia 2018 roku projekt koncepcyjny pt. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu rehabilitacji kompleksowej, w ramach którego osoby po przebytym leczeniu będą mogły skorzystać z zestawu świadczeń o charakterze medycznym, psychologiczno-społecznym oraz zawodowym, co znacznie skróci okres rekonwalescencji i ułatwi im podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu podniesienie jakości i skuteczności rehabilitacji osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych, tak aby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
i zawodowym.

Serdecznie zapraszam do udziału w seminariach regionalnych Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej, w trakcie których zostaną przedstawione oraz przedyskutowane założenia nowego podejścia do rozwiązywania problemu długookresowej absencji zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

W załączeniu program seminariów dla poszczególnych lokalizacji. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem http://pfron2018.systemcoffee.pl/, liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału wraz z podaniem lokalizacji otrzymają Państwo drogą mailową. Szczegółowych informacji w zakresie ww. projektu udziela Pani Ewa Płodzień-Pałasz, tel.: 22 505 57 66, mail: eplodzien@pfron.org.pl.

Załączniki:
- model_kompleksowej_rehabilitacji_wstepne_zalozenia_streszczenie.pdf
- pismo_zapraszajace.pdf
- seminaria_program.pdf
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT