TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów
12 listopada br. do lekarza POZ jak w święta
Biuro PZ, 2018-11-05 15:13:37

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło wątpliwości, związane z pracą podmiotów leczniczych 12 listopada br., który ma być dniem wolnym, ale nie dla każdego. Ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zakłada pewne wyjątki - 12 listopada pracują apteki i niektórzy lekarze. Przychodnie POZ są nieczynne, a pacjenci w razie potrzeby mają się zgłaszać do podmiotów realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Według zapisów ustawy, tego dnia mają być udzielane jak w dni powszednie świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia w komunikacie w tej sprawie, że chodzi o wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji, według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy. Według informacji resortu ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno-epidemiologicznych.
„W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” - czytamy w komunikacie MZ.
Ustawa ustanawiająca 12 listopada 2018 r. dniem wolnym została po poprawkach Senatu (m.in. dot. handlu) skierowana ponownie do Sejmu i najprawdopodobniej zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT