09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Stanowisko PZ w sprawie jesiennej strategii walki z koronawirusem
Federacja PZ, 2020-09-06 14:22:15

Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji Porozumienie Zielonogórskie zobligowało zarząd federacji do podjęcia wszelkich działań, które doprowadzą do zmiany proponowanej przez ministra zdrowia strategii walki z COVID-19 w okresie jesiennym. Operacyjne decyzje będzie podejmował zarząd PZ w zależności od rozwoju sytuacji.


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT