80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem 80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem
Prace nad strategią POZ na finiszu
Federacja PZ, 2016-05-31 14:35:19

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie zespołu powołanego przez ministra zdrowia do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie to spotkanie podsumowujące efekty prac dwóch podzespołów. Analizowały one oddzielnie dwie kwestie: jeden zajmował się barierami i przeszkodami, stojącymi przed wprowadzeniem strategii POZ; a drugi – ostateczną wersją dokumentu „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje strategii rozwiązań systemowych”.
Dokument ten został wstępnie zredagowany w kwietniu, a po ostatecznym opracowaniu będzie przekazany ministrowi zdrowia. Ma on być podstawą projektu założeń ustawy o POZ.

Zespół rozpoczął pracę w styczniu b.r., a w jego skład weszli przedstawiciele wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych, a także reprezentanci organizacji pielęgniarek, pacjentów, pracodawców, ekspertów i menedżerów ochrony zdrowia. Porozumienie Zielonogórskie reprezentuje w nim prezes Jacek Krajewski, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Marek Twardowski, Andrzej Zapaśnik i Mariusz Kocój.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT